Boende och alla med hemtjänst+ Anhöriga!
Välkommen till Hotagsfjärden på Lill-julkväll!
1/12 KL. 12.00

Vi bjuder på gröt och skinkstut, kaffe och kakor+ lotteri (50 kr per person för anhöriga, barn gratis)
Ta gärna med en vinst till lotteriet
Vinsten går till trivselkassan
OSA senast 25/11 till
Carina Eriksson 0645 31113

Gärdsgårdsbindaren Patrik Andrén Föllinge har byggt denna åt oss, blev så bra!

VILL NI GE EN GÅVA TILL HOTAGSFJÄRDENS TRIVSELKASSA
Sätt in pengar på Hotagsfjärdens BG 5343-8123
Ring 0645-311 13 för att meddela att du skänkt en gåva så ni kommer med på minnesbladet
Pengarna går till trivsel på Hotagsfjärden t ex utflykter, underhållning, utsmyckning av allmänna utrymmen, blommor m.m
STYRELSEN


 
STÄDSERVICE
Vi på Hotagsfjärden utför RUT-tjänster
Bl.a.
Fönsterputsning
Flyttstäd, veckostäd
Snöskottning
Något mer ni kommer på eller funderar över
Ring Karin Falmår  0645-311 13.

Frågor om RUT avdrag kontakta Lotta Eriksson
070-559 08 03Vill du bo hos oss?
Ring Anita Eriksson
070- 226 19 87

Välkommen till medlemsmöte på Hotagsfjärden!
1/12-2019
KL. 12.00
Vi bjuder på gröt och skinkstut, kaffe och kakor
Vi säljer lotter (10 kr st.)
 
Ta gärna med en vinst till lotteriet
Vinsten går till trivselkassan